Araç Yükleme Planlama

Zor Sorular

  • Araç ve konteyner yüklemelerimde boş kalan hacimleri nasıl önlerim ?
  • Müşterilerimin tam bir araç veya konteyner adedinde sipariş verdiklerinden nasıl emin olurum ?
  • Bunun üzerine müşterimi hacmi dolduracak ek sipariş vermeye yöneltip ciromu arttırabilir miyim?

Günümüz koşulları fiyatlar ve kalite üzerinde büyük bir baskı oluştururken eş zamanlı olarak lojistik planlamacıları ürünleri en hızlı şekilde yerlerine ulaştırmaya mecbur kılmaktadır. Planlamacılar geçmişe göre hem çok hızlı hem de doğru kararlar vermelidir. Örneğin;

Daha iyi araç yükleme sayesinde lojistik maliyetleri (kilometre, zaman ve varlık sayısı cinsinden) azaltmalı,
Anlık olarak meydana gelebilecek olaylara (sipariş değişikliği, araç veya palet tipinin değişmesi vs.) anında ve doğru tepkiyi göstermeli,
Her müşterinin birbirinden farklı olabilecek ihtiyaçlarını gözetebilmeli,
Yükleme kurallarına (barkod yönleri, istifleme ve ağırlık limitleri, elleçleme boşlukları vsç) uymalı,

Kuşkusuz ki şirketlerin müşteri ve sipariş sayısı arttıkça, depo ve filoları büyüdükçe, ürün portöyü genişledikçe tüm bu koşulları başarıyla karşılamak zorlaşmaktadır.

Doğru Cevaplar

  • Araç veya konteynerimi en iyi nasıl doldurabileceğimi müşteri dolaşma sırası, araç aks yükleri ve diğer faktörlere riayet ederek görebilseydim...
  • Sipariş kalemleri, ürün ebatları ve üst üste konulabilirliklerine bakarak siparişin koli, palet veya araç büyüklüğünü doğrulukla hesaplayabilir ve tamlayabilmek için sipariş sırasında müşterimi siparişini küçültmeye ve büyütmeye yönlendirebilseydim...

Aynı anda hem lojistik maliyetlerimi düşürür hem de müşteri hizmet seviyemi arttırmaz mıydım ?

Dijitalis sunduğu Araç Yükleme Optimizasyonu çözümleri ile üretim ve lojistik şirketlerinin akıllı planlama yapmasını sağlar. 

Dijitalis’in Araç Yükleme Optimizasyonu çözümleri ürün ebatları, üst üste konulabilirlik, müşteri dolaşma sırası, oryantasyon ve yan yana istiflenebilirlik kurallarını dikkate alarak seçilen hacmin optimum yüklenme planını çıkarır. Bu hacim bir ambalaj, kasa, konteyner veya araç olabilir. Optimize edilen yüklemeler üç boyutlu olarak görselleştirilir, yükleme sırası ve sipariş kalemleri depo personeline talimat şeklinde iletilebilir. Planlamacı üç boyutlu yükleme planı üzerinde sürükle-bırak ile kendi “what-if” senaryolarını test edebilir.