Genel

Operasyonlarınızı İyileştirmek İçin Üretim Planlama

Üretim Planlama, müşteri siparişleri veya satış tahminlerini karşılamak için gerekli üretim emirlerinin belirlenmesi, gerekli envanter ihtiyacının planlanması ve üretim kaynaklarının üretim takvimlerinin düzenlenmesi ile ilgilidir. Üretim hedeflerine ekonomik, verimli ve zamanında ulaşılması için detaylı bir plan hazırlanır. Bu planlama her üretim adımının kapasitesi tahmin edilerek yapılır. Üretim planlaması iki ana soruya yanıt sağlar;

  • Hangi iş hangi kaynakta yapılmalı?
  • Ne zaman işe başlamalı?

Dolayısıyla, üretim planlaması, üretim zamanına ve araçlarına karar verir. Yönü gösterir. Satış tahminine veya gerçek siparişlere dayanmaktadır. Üretim kontrolünün ön şartıdır.

Üretim Planlaması Neyi Amaçlar?

Üretim takip sistemlerinin birçok farklı amacı bulunur. Bu amaçlar aşağıdaki gibidir.

Kaynakların Etkin Kullanımı: Üretim planlama, kaynakların, tesis kapasitesinin ve ekipmanın etkin kullanımını amaçlar. Bu, organizasyon için düşük üretim maliyet ve yüksek kaynak kullanımı sağlar.

Sürekli Üretim Akışı: Üretim planlaması, düzenli ve istikrarlı bir üretim akışı sağlar. Burada tüm makineler maksimum kullanıma açılmıştır. Bu, müşterilere rutin bir tedarik sağlanmasına yardımcı olan düzenli bir üretimle sonuçlanır.

Kaynak Kapasite Planlama: Üretim planlaması mevcut kaynakların kullanım oranını tahmin etmeye yardımcı olur.Satış ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanan üretim planı sayesinde darboğaz kaynaklar tespit edilir. Buna göre fason üretim yaptırmaya veya vardiya planlamasına karar verilir.

Optimum Envanter: Üretim planlama, optimum envanter sağlar. Neyin ne zaman üretileceğini bildirerek fazla veya eksik stoklamayı önler. Gerekli stoklar tutulur. Üretim taleplerinin karşılanması için hammadde stoğu uygun seviyede tutulur. Müşterilerden gelen düzenli talepleri karşılamak için mamul mal stoğu da tutulmaktadır.

Faaliyet Kontrolü: Üretim planlama, farklı departmanların faaliyetlerini koordine etmeye yardımcı olur. Örneğin, pazarlama departmanı malları satmak için üretim departmanı ile koordine olur. Bu, organizasyon için karla sonuçlanır.

Hammadde Tasarrufu: Üretim planlama, hammadde israfını en aza indirir. Hammaddelerin ve malzemelerin uygun şekilde tedarik edilmesini sağlar. Bu, hammadde israfını en aza indirmeye yardımcı olur. Aynı zamanda kaliteli ürün veya mal üretimini de sağlar. Özellikle raf ömrü olan maddelerde bu durum minimum fire ile sonuçlanır. Dolayısıyla doğru üretim planlaması ve kontrolü minimum malzeme israfı ile sonuçlanır.

Verimlilik Artışı: Üretim planlaması işgücü verimliliğini artırır. Burada insan gücünün verimli kullanımı söz konusudur. Hangi işçi grubuna hangi zaman diliminde ne kadar ihtiyaç duyulacağı önceden görülebileceği için verimli bir işgücü kullanımı sağlanır.

Pazar Payını Arttırma: Üretim planlaması, malların müşterilere zamanında teslim edilmesine yardımcı olur. Bunun nedeni, düzenli ve kaliteli bir üretim akışının müşteriye söz verilen teslim zamanına yetişecek şekilde planlanmasıdır. Böylece şirket rekabetle etkili bir şekilde yüzleşebilir ve pazarı ele geçirebilir.

Verimli Çalışma Ortamı: Üretim planlaması, işçilere daha iyi bir çalışma ortamı sağlar. İşçiler iyileştirilmiş çalışma koşulları, uygun çalışma saatleri, önceden planlanabilen izinler ve tatiller ile memnun olurlar. Artan üretim verimi ve pazar payı ile yükselen ücretler ve diğer teşvikler ile karşılaşırlar. Bunun nedeni, şirketin eskisine kıyasla çok daha verimli çalışmasıdır.

Daha Fazla Göster

Ozan Sabırlıoğlu

Endüstri Mühendisliği mezunu olan Ozan Sabırlıoğlu, Dijitalis’te planlama optimizasyonu ve detay çizelgeleme konularında uzman olarak çalışmaktadır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu