Dijital İkizDijitalis

Üretimdeki Darboğazları Ortadan Kaldırın

Günümüzde hata yapmaktan çekinen birçok şirket, fabrikalarına yeni bir yatırım yapmadan önce dijital fabrika simülasyonu yaparak yatırımdan sonra ulaşacakları “gelecek durum senaryosu”nu test ediyor. Simülasyon tabanlı bir yatırım analizi yaparak gelecekte karşılaşmanız muhtemel sorunları önceden bulur ve ortadan kaldırırsınız.

Örnek bir vakada müşterilerimiz fabrikasını genişletmekle ilgili bizden danışmanlık aldı. Mevcut fabrikaya yapılacak yatırım çok büyük olduğundan alınacak tüm kararları dikkatle analiz etmek gerekiyordu. Dijitalis, gelecek duruma dair tesis yerleşimini tasarlarken çalışmalarını dijital fabrika simülasyonu ile destekledi.

İşletmeler için üretim simülasyonu, fabrikaların yatırım ve yerleşim planlarının gerçekçi bir sanal kopyasını yaratmak anlamına geliyor.

Müşterimiz bize kapasiteyi arttıracak genişletme planı hakkında bilgi verdi.  Biz hem bu verileri hem de geçmiş üretim istatistiklerini kullanarak bir senaryo oluşturduk ve bu senaryonun içine ürün, makine ve stok verilerini ekledik. Buradaki sonuçlardan yola çıkarak planlanan operasyonunu üç boyutlu bir modelini oluşturduk. Bunun ardından çeşitli senaryoları bu model üzerinde test etmeye başladık.

Böyle bir üretim simülasyonu, her şeyin planlandığı gibi gidip gitmeyeceğini görmemiz ve hangi detayların değiştirilmesi gerektiğini anlamamız için yapılır.

Dijital fabrika simülasyonu sayesinde robotlar, konveyörler gibi bütün halinde çalışması gereken otomasyon altyapısının bir problem çıkarıp çıkarmadığını da ölçmüş olduk. Bu testi yapmak aynı zamanda süreci yavaşlatacak darboğazların da tespit edilmesini sağlar. Bununla birlikte fabrika tasarımının verimliliği arttıracak şekilde nasıl yeniden tasarlanabileceği de belirlenir.

Dijital fabrika simülasyonu sonucunda müşterimiz planlarını iyileştirme imkânı yakaladı. Örneğin, yetersiz ekipmandan kaynaklanan darboğazlar tespit edildi. Bu sorunu gidermek üzere optimum ekipman sayısı hesaplandı. Aynı şekilde bazı ekipmanların yatırım planından çıkarılması ile istenen verimliliğin elde edileceği de ölçüldü. Bu sayede hedeflenen kapasiteye daha düşük bir yatırım bütçesi ile ulaşılabiliyor

Müşterimiz, oluşturduğumuz dijital fabrika simülasyonu üzerinde şu an kullandıklarının dışında başka hangi ekipman tipleriyle daha verimli çalışabileceğini ölçebildi.

Üretim simülasyonlarının giderek popülerleşmesi, işetmelerin daha iyi rekabet edebilmesi ve finansal açıdan güçlenebilmesi için kullanılabilecek en iyi çözüm.

Her geçen gün daha fazla şirket kararlarını uygulamadan önce simülasyon kullanarak denemeler yapıyor.

Bu simülasyonların yapılması aynı zamanda planlama sürecini de hızlandırıyor. Çünkü olası problemler ve işleri hızlandırmak için kullanılabilecek yöntemler de test edilebiliyor. Bu simülasyonlar aynı zamanda üretim ve paketleme gibi farklı operasyonlar için de kullanılabilir. Dijital fabrika simülasyonu tüm ürün akışları ve robotların kullanımı gibi süreçler için de uygulanabilir.

Üretim simülasyonu kapsamında yer alan 3D görselleştirme de giderek daha gerçekçi hale geliyor. Bilgisayarlar her geçen gün daha iyiye evrimleşiyor, bu da ayrıntıları birebir görmenize ve daha interaktif bir sanal gerçeklik tecrübe etmenize olanak sağlıyor.

Simülasyon yazılımı gelecekte yönetim sistemleri ve makinelerden veri alarak dinamik şekilde kullanabilecek.  Bu da bize daha kısa vadeli planların, örneğin detay çizelgeleme gibi, simülasyon sayesinde daha detaylı ve gerçek hayata daha uygun olabileceğini gösteriyor. Bunun sonuçları ise devrimsel olacak çünkü üretim sistemleri giderek karmaşık hale geliyor. Bir üretim sahasında ürün ağaçları ve malzeme rotaları ne kadar çeşitliyse, prosesler tanımlanması zor kısıtlara sahipse veya uygulama ile ilgili risklerin en aza indirilmesi gerekiyorsa, dinamik üretim simülasyonları o kadar daha önemli hale geliyor. ERP ve MES sistemleri ile otonom veri alışverişi yaparak dinamik çıktılar veren ve kararlar alan simülasyon modellerine artık dijital ikiz diyoruz.

Dijital fabrika simülasyonu, fabrikayla ilgili kritik öneme sahip her türlü kararı önceden test etmenizi sağlayan risksiz ve masrafsız bir laboratuvardır diyebiliriz.

Daha Fazla Göster

Ozan Sabırlıoğlu

Endüstri Mühendisliği mezunu olan Ozan Sabırlıoğlu, Dijitalis’te planlama optimizasyonu ve detay çizelgeleme konularında uzman olarak çalışmaktadır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu