Dijitalis

İleri Planlama ve Çizelgeleme ile Karlılığı Arttırma

Planlama çoğu kuruluşun merkezinde yer alır ve operasyonel maliyetleri, gelirleri ve müşteri hizmet seviyeleri üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Her gün, kıt kaynakların stratejik, taktik ve operasyonel düzeyde nasıl kullanılacağına dair çok sayıda karar alınır. Ancak planlamacılara destek olan geleneksel planlama araçları genellikle yetersizdir.

İleri Planlama ve Çizelgeleme (APS) Nedir?

İleri Planlama ve Çizelgeleme (APS), hizmet seviyesini artırmak ve aynı zamanda operasyonel maliyeti düşürmek için iş gücünden, kaynaklardan, teknolojiden ve kurumsal veriden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olur. Stratejik, taktiksel ve operasyonel seviyelerde daha iyi kararlar alınmasını sağlayarak operasyonel mükemmelliğe ulaşmaya yardımcı olur.

İşletmelerin doğru çalışanları doğru zamanda doğru yerde bulundurmaları gerekir. Bir yandan operasyonel verimlilik, diğer yandan çalışan ve müşteri memnuniyeti arasında doğru dengeyi kurmaları gerekir. Personel kullanımını optimize etmek, geliri arttırmak, personel ve müşteri memnuniyetini arttırmak, planlama süresini kısaltmak, planlama çevrim süresini hızlandırmak, yönetimi iyileştirmek istiyorsanız APS bu konularda size yardımcı olacaktır.

APS ile Karlılığı Arttırma

Yirminci yüzyılın ikinci yarısından bu yana şirketlerde uygulanan geleneksel üretim planlama ve kontrol sistemlerinin çoğunda sonsuz kapasite planlama mantığı vardır. Sonsuz kapasite, üretimin kapasite sınırlarını göz ardı ettiği için gerçek hayatta harfiyen uygulanması mümkün olmayan planlar üretir. Oysaki APS sistemleri, sonlu kapasite planlama yaptığı için (üretim süreçlerinde mevcut olan çeşitli kapasite kısıtlarını dikkate alır) şirketlerin üretim planlaması ve kontrolü için önemli bir ihtiyacı karşılar.

Firmaların, APS sistemlerini kullanmasıyla; teslimat sürelerinin iyileşmesi, sözleşme cezaları ve acil nakliye maliyetlerinde düşüş, hammadde ve bitmiş ürün stoklarının azaltılması, üretim sürelerinin kısalması, müşteri taleplerinin daha iyi karşılanması, imalat kaynaklarının üretkenliğinde ve genel fabrika verimliliğinin iyileştirilmesi, fason hizmetlerin satın alınmasında rasyonalizasyon sağlanabilir.

APS, bir veya daha fazla sezgisel algoritma ile desteklenen bir tür bilgisayarlı optimizasyon sayesinde müşteri siparişleri ile malzeme ve kapasitenin eşzamanlı senkronizasyonu en iyi şekilde sağlamaya çalışır. Daha sonra üretim çizelgesinin sahada yürütülmesi ve meydana gelen durumlara göre kendini güncelleyebilmesi için ERP veya MES gibi sistemlere bağlanabilir.

APS sistemleri, özellikle büyük kuruluşlarda bağımsız sistemler veya ERP paketlerinin bir parçası (“kurumsal çözümler”) olabilir. Veri ara yüzleri, giriş verilerini otomatik olarak almak ve sonuçları diğer sistemlere göndermek için gereklidir. Birçok APS, tedarik zincirinin belli bir bölümüne derinlemesine odaklanırken bazıları ise daha kuş bakışı olmak üzere uçtan uca tüm yönleri kapsayabilir. Genellikle şu alanlarda planlama faaliyetini desteklerler; Tedarik zinciri planlama, Talep yönetimi ve satış tahmini, Fabrika planlama ve çizelgeleme, Envanter planlama, Nakliye planlama, Stratejik planlama.

Profesyonel İleri Planlama ve Çizelgeleme sistemleri, birden çok eş zamanlı değişken ve kısıtlar (ör. Malzemeler, kaynaklar, talepler) için görünürlük sağlar, birden çok kriter (ör. Kârlılık, hizmet, envanter seviyesi) için optimize edilmiş planlar oluşturmalarına izin vererek verimliliği arttırır. Bu noktada üretimde verimliliğin artması, kârlılığın da artması anlamına gelir.

Daha Fazla Göster

Şeref Bulut

Üretim sektöründe 18 yılı aşkın profesyonel yöneticilik kariyerine sahip bir endüstri mühendisi olan Şeref Bulut, Djitalis’te Üretim Projeler Müdürü olarak görev yapmaktadır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu