Dijital İkizDijitalisSimülasyon

Daha Verimli Fabrikalar için Üretim Simülasyonu

Üretim tesislerinde yerleşimi planlamak, hiç öyle gözükmese de, bir şirketin üretkenliği ve karlılığını etkileyen önemli kararlardandır.

Yerleşim (layout) derken üretim makine ve donanımları, iş istasyonları, insanlar, her türden ve safhadan malzemelerin bekleme alanları ve malzeme elleçleme sistemlerinin fiziksel düzenlenmesinden bahsetmekteyiz. Her yeni tesis mutlaka bir yerleşim çalışmasına ihtiyaç duyacaktır. Ayrıca mevcut tesislerde ürün, malzeme veya süreçlerdeki değişimlerden ötürü ortalama her 18 ayda bir kapsamlı bir yeniden yerleşim planlamasına ihtiyaç duyuluyor.

Yeni bir tesisin inşa edilmesi, bir şirketin alacağı en pahalı yatırım kararlarından biri olup tesisin yerleşim planı yıllar boyunca içinde çalışanları ve işletme maliyetlerini etkileyecektir. Tesis içi malzeme akışının optimizasyonu ile imalat maliyetlerinde büyük indirimler sağlanabilir. Malzeme akışı ortalama olarak iş kazalarının yarısının ve tüm işletme giderlerinin %40 ila %80’inin sebebidir.

Dolayısıyla yerleşim planı ve malzeme elleçleme altyapısının çok etkin şekilde tasarlanması gerekir. Bu gereksinim aşağıdaki durumlarda ortaya çıkar;

· Yeni tesis inşası,

· Yeni ürünün devreye alınması,

· Mevcut ürün tasarımının değişmesi,

· Maliyet azaltma,

· Üretim teknolojisinin yenilenmesi.

Üretimin Simülasyonu… Fantezi mi, Gerçek mi?

Üretim tesislerinde maliyet düşürücü yaklaşımların başında “Yalın Üretim” gelmekte. Yalın üretim adına muda denen israf kaynaklarının şirketin her seviyesinden çalışanlarca tespit edilmesi ve önleminin alınmasını sağlayacak bir sürekli iyileştirme sisteminin oturtulmasını öngörür. Ayrıca son yıllarda tesisin akışını hızlandırırken aynı zamanda stok ve işletme maliyetlerini düşürerek çıktıyla paralel olarak gelirin arttırılması yönünde bir düşünce sistemi olan “Kısıtlar Teorisi” de adını sıkça duyurmakta.

İster yalın imalat, ister kısıtlar teorisi, ister modaya uygun bir sıfatı olmayan herhangi bir iyileştirme ya da maliyet düşürme öngörüsü olsun, akıldaki soyut fikrin en nihayetinde tesiste somut bir uygulamaya dönüşmesi gerekir. Burada en önemli sorun kâğıt kalem marifetiyle yapılan hesaplamaların ortaya çıkardığı uygulama planının henüz yeterince olgun olmaması. Yeterince olgunlaştırılmamış fikir imalat sahasında uygulamaya alınırken beklenti, üretim sırasında ortaya çıkacak sorunlara göre ilave düzeltmeler yaparak temel fikri zaman içerisinde olgunlaştırmaktır. Ancak maalesef ki birçok iyi fikir bu seviyeye varamadan, kimi zaman yapbozlardan sıkılan işçilerin motivasyonunun bozulması, kimi zaman da ortaya çıkan sorunlardan ötürü üretimin aksamasından bunalan yönetici ve patronların bildikleri eski düzene geri dönmek istemelerinden ötürü bir daha gündeme gelmemek üzere kaybolur gider. İyi dileklerle uygulamaya alınan fikir rafa kalkar, düzen tekrar başa döner.

Bu sebepler türlü yeni yatırım veya iyileştirme düşüncesinin tek seferde ve minimum hatayla devreye alınması hayati öneme sahiptir. Bilgisayar simülasyonları tüm denemelerin gerçeğin birebir kopyası olan sanal bir model üzerinde yapılmasını sağlayacaktır. Burada simülasyonun gerçeği tam olarak temsil eden matematiksel bir model olduğunu belirtmeliyiz. Ülkemizde herhangi bir matematiksel altyapıya sahip olmayan hareketli üç boyutlu görüntülerin bir simülasyon çalışmasıymış gibi karar verme sırasında değerlendirilmeye alındığını hem hayretle hem üzüntüyle görmekteyiz. Oysaki bu çalışmalar sadece bir animasyondur ve ne isteniyorsa onu gösterir, güvenilir sonuç verme garantisi hiç ama hiç yoktur. Matematiksel model; makine arızaları, operasyon sürelerinin varyasyonu gibi rastgele gerçekleşecek olayları de değerlendirebilmesinden ötürü önemlidir.

Karar vericiler simülasyon modeli üzerinde çeşitli senaryoları deneyerek sonuçları izleyebilirler. Bu sayede sonuçları sadece her şey gerçeğe dönüşünce görülebilecek birçok problem daha işin başında tespit edilerek çözümlenir ve yeni fikirlerin yok edici hatalara karşı bağışıklık sistemi güçlendirilmiş olur.

Sonuç olarak fabrikaları daha az sayıda son dakika değişikliğiyle üretime hazır hale getirmenin önemli finansal getirileri olacağı ortada. Simülasyon, bu amaçla kullanılabilecek en önemli araçtır.

İlk olarak LinkedIn’de yayınlandı.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu