Dijital İkiz

Dijital İkiz Teknolojisi Nedir, Faydaları Nelerdir?

Dijital ikiz ya da orijinal ismiyle Digital Twin, bir ürün veya sistemi yansıtan sanal bir kopyadır. Büyük veri ile ilgili sensörler veya teknolojiler aracılığıyla yakalanabilen gerçek zamanlı veriler bu dijital ikizi besler. Bu bilgiler toplandıktan sonra yapay zeka, bulut bilişim ve makine öğrenimi ile işleyerek değerlendiren ve tanımlı bir model kapsamında düşünen ve hareket eden canlı bir temsil yaratılır.

Terim 2002’de ilk kez tanıtıldığında, sektörün büyük veri setlerini yakalayamaması, yönetememesi ve kullanamaması nedeniyle teknoloji endüstriyel üretim alanlarında hemen kabul edilmemiştir. Bir Digital Twin yani Dijital ikizin başarılı bir şekilde benimsenmesi, güvenilir sensörler, yüksek hızlı ağlar, düşük maliyetli veri depolama ve büyük veri analitiği içeren nesnelerin interneti teknolojilerini sağlayan anahtar desteğini gerektirir. Bir şirket ya da organizasyon, ürünlerinin, çalıştıkları ortamlarının ve bunları üreten sistemlerinin dijital bir kopyasını oluşturduğunda, gerçek zamanlı olarak fiziksel dünyada olacak neredeyse her şeyi tahmin edebilme imkanına da sahip olmaktadır. Dolayısıyla, dijital ikiz teknolojisinin üretimde kullanımı ile üretim hattınızda şu anda neler olduğunu anlamak ve gelecekte neler olacağını tahmin etmek, üretkenliği optimize etmek ve iş karlılığını artırmak için çok önemlidir. Tüm bunları aslında sadece dijital ikiz teknolojileri kullanmaya başlayarak da başarabilirsiniz.

Dijital ikiz teknolojisi, şu anda mevcut olan en önemli Endüstri 4.0 teknolojilerinden de biridir. Dijital ikizler, üretim hattınızın ve üretim sürecinizin tüm yönleri hakkında size fikir verir. Bu yüzden de mühendisler başka olmak üzere dijital ikizler çok kullanışlıdır çünkü önceki modelin ayrıntılı bir geçmişine sahip oldukları için hataları düzeltebilir ve yeni, daha güvenilir sürümler oluşturabilirler. Başka bir deyişle, dijital ikizler mühendislere de fiziksel varlıklara, süreçlere ve sistemlere bakmalarına, keşfetmelerine ve değerlendirmelerine olanak tanıyan sanal araçlar sağlar. Bu yetenek ile, şu anda olup bitenlerin yanı sıra gelecekte de ne olacağına dair doğru bir görüş elde etmek mümkündür.

Müşterilerin taleplerine ve özel gereksinimlerine göre uyarlanan özelleştirilmiş parçaların üretimi, daha fazla memnuniyet sağlayacak, daha verimli süreçler, önemli ölçüde daha düşük kirletici emisyonlar ve veri analizi ile sonuçlanacak ve sonraki simülasyon, sonuçları optimize edecek tahmini davranışların oluşturulmasını sağlayacaktır. Dijital ikiz, endüstriyel üreticilere maliyetleri düşürmede, müşteri hizmetlerini iyileştirmede ve yeni gelir getirici fırsatları belirlemede yardımcı olabilir. Üreticiler tarafından, bir sistemin yaşam döngüsünün tüm süreçlerine değer katmak için kullanılır.

Gerçek hayattan dijital ikiz örnekleri için videomuzu izleyebilirsiniz.

Dijital İkiz Nasıl Yapılır?

Digital Twin yani Dijital ikiz teknolojisinin faydaları aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir. Çünkü tek tek bileşenlerin, eksiksiz varlıkların, tam sistemlerin ve tüm süreçlere dair dijital ikiz nasıl yapılır sorusunu ceveplayan geniş bir uygulama alanı vardır.

Oluşumu açısından 3 ana başlığa ayrılmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibi tasarım, üretim ve operasyondur.

  • Tasarım süreçlerinde dijital ikiz nasıl yapılır:

Sistem etkileşimlerini, senaryo testlerini ve performans ölçümlerini içerebilecek sanal testleri kullanarak yeni tasarımların prototipini oluşturmak ve çeşitli olasılık senaryolarını teşvik etmek, sistemin çeşitli bileşenleri arasındaki etkileşimi ve uyumsuzlukları tespit etmek, kaynakların etkin kullanımını değerlendirmek ve çeşitli ortamlar ve durumlarda sistemin davranışını tahmin etmek için sanal testler kullanmak, geliştirme maliyetlerini düşürmek ve nihai tasarımın güvenilirliğini artırmak adına kullanılabilir.

  • Üretim süreçlerinde dijital ikiz nasıl yapılır:

Üretim alanındaki farklı süreçler arasındaki senkronizasyonu kolaylaştırmak, fabrikayı tanımlayan çeşitli operasyonların arasındaki etkileşimi açıklığa kavuşturmak, üretim tesisi kurulmadan önce üretim hattını yerleşimi, malzeme akışları ve süreçleri açısından test etmek, bitmiş fabrikayı dijital ikiz modeli ile karşılaştırarak, üretim hattında doğru tasarım yinelemesinin kullanılıp kullanılmadığını doğrulayarak kalite güvencesi için teknolojiden yararlanmak adına kullanılabilir.

  • Operasyon süreçlerinde dijital ikiz nasıl yapılır:

Sistem kurulup işler hale getirildikten sonra performansı ve çalışma koşulları ile ilgili verileri toplamak, daha iyi bir operasyonel planlama ve yeni çalışma modellerini, kurallarını incelemek adına kullanılabilir.

Kullanım alanlarında ve süreçlerin geneline bakıldığında ise daha detaylı olarak 4 başlıkta incelenebilir. Bunlar sırasıyla üretim öncesi yeni sistemlerin test edilmesi, verimlilik ve üretkenlik artışı, gerçek zamanlı olarak yönetim ve verileri anlamaktır.

  • Üretim Öncesi Yeni Sistemlerin Test Edilmesi süreçlerinde dijital ikiz nasıl yapılır:

Şirketler, inşa veya uygulamaya yatırım yapmadan önce sistemleri, ekipman fikirlerini ve hizmet modellerini oluşturmak ve test etmek için dijital ikizleri kullanabilir. Bir modelin etkili olduğu kanıtlanırsa, digital twin / dijital ikiz teorik olarak gerçek zamanlı izleme için fiziksel yaratıma bağlanabilir.

  • Verimliliği ve Üretkenliği Artırmak için dijital ikiz nasıl yapılır:

Forbes, dijital ikizlerin faydalarına ilişkin 2017 tahmininde, teknolojinin kullanılmasının kritik süreçlerin hızını yüzde 30 artırabileceğini öne sürdü. Gartner’a göre, endüstriyel şirketler verimlilikte yüzde 10’luk bir iyileşme görebiliyordu. Dijital ikizlerin yaygın kullanılabilirliği ve çeşitli kullanım durumları, neredeyse tüm endüstrilerdeki işletmelere, süreçlerin nerede düzenlenip iyileştirilebileceğini daha iyi anlamalarını sağlar ve böylece öngörücü bakım uygulamasıyla kesinti süresinin en aza indirilmesine yardımcı olur.

  • Gerçek Zamanlı Olarak Yönetim süreçlerinde dijital ikiz nasıl yapılır:

Günlük operasyonları izlemek ve üretimi kolaylaştırmak için dijital ikizlerin kullanılması, makinelerdeki gereksiz aşınma ve yıpranmayı azaltır ve işletme sahiplerini, yakıt kullanımında ayarlamalar yapmak gibi para tasarrufu sağlayan potansiyel değişikliklere karşı uyarır. Daha hızlı bakım ve onarım, şirketlerin genel çıktıyı artırarak rekabet üstünlüğünü korumasına olanak tanır.

  • Verileri Anlamak için dijital ikiz nasıl yapılır:

Dijital ikizlerin ayrıca, uzaktan sorun giderme de dahil olmak üzere müşteriye yönelik uygulamaları vardır. Bu sayede daha iyi hizmet sağlamak için verileri anlamak için teknisyenler, sanal modelleri kullanarak herhangi bir yerden tanılama testi gerçekleştirebilir ve varsayılan protokollere körü körüne güvenmek yerine tüketicilere onarım için uygun adımlarda rehberlik edebilir. Bu oturumlardan toplanan bilgiler, gelecekteki ürün planlama ve geliştirme için değerli bilgiler sağlar.

Dijital İkiz konusunda çalışan Dijitalis geçmişten bugüne Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin çözüm ortağı olmuştur. Geleceği bugünden şekillendirmek, karmaşık ve dinamik endüstriyel sistemleri değerlendirmekle görevli planlamacı ve yöneticilerin omuzlarında ağır bir sorumluluk vardır. Bu sorumluluğu karşılamak üzere Dijitalis her türlü üretim ve lojistik sürecin incelenebileceği dünyanın en gelişmiş ve güçlü dijital ikiz yazılımlarını sunmaktadır.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu