Dijital İkizDijitalis

2021’de Dijital İkiz Uygulamaları ile En Büyük Kazanç Sağlayacak İlk Beş Sektör

Dijital ikiz kullanım alanları (digital twin) arasında şu anda çeşitli sektörlerde endüstriyel süreçleri optimize etmek, izlemek, kontrol etmek ve otomatikleştirmek sayılabilir. 2020 istatistikleri, dijital ikiz / digital twin teknolojisinin pazar boyutunu yaklaşık 3,1 milyar dolar olarak ortaya koyuyor ve tahmini bileşik yıllık büyüme oranı %58 olarak tahmin ediliyor. Yani pazar büyüklüğü 2026 yılına kadar 48 milyar doları bulacak. Öngörülen büyüme oranının, dijital ikiz örneklerinin endüstriyel anlamda benimsenmesi ile yönlendirilmesi bekleniyor. Peki, 2021 yılında dijital ikiz örneklerinden en iyi şekilde yararlanacak ve ödüllerini alacak ilk 5 endüstriyel sektör nedir?

Havacılık ve Savunma Endüstrisinde Dijital İkiz Nedir?

Havacılık ve savunma endüstrisinin, 2021’de endüstriyel tasarım, izleme, süreç optimizasyonu ve güvenlik geliştirme aracı olarak dijital ikizlerin kullanımını artırması bekleniyor. Dijital ikizlerin benzersiz vaadi şudur; bu sektördeki şirketler fiziksel sistemler ve süreçlerin dijital kopyası üzerinde personel güvenliği konusunda endişelenmeye gerek kalmadan kapsamlı what-if deneyleri yapabileceğidir.

Endüstriyel tasarım düzeyinde, Dijital İkiz teknolojisi, uçak özelliklerinin bütünlüğünü ve gerçek dünyada nasıl çalışacaklarını kontrol etmek için test ve değerlendirme araçları olarak kullanılır. Bir örnek olarak, jet motorlarındaki kanat kanatlarının performansını, gerçek dünya ortamlarında ürettikleri itme kuvveti gibi değerlendirmektir. Tesis düzeyinde, havacılık ve savunma endüstrisinin kapasite planlama, gerçek zamanlı uzaktan izleme ve süreç optimizasyonu için dijital ikiz teknolojisine ya da başka deyişle digital twin teknolojisine güvenmesi bekleniyor.

Karar vericilerin gerçek zamanlı olarak harekete geçmesine yardımcı olan doğru görselleştirilmiş veriler sağlamak için karmaşık operasyonel süreçleri izlemek için dijital ikizin kullanılması buna bir örnektir. Dijital ikizin sağladığı %100 doğruluktaki bir dijital kopya sayesinde operasyonel süreçlerdeki sorunlar giderilir. Ayrıca paydaşlara veya analistlere, uzak konumlarda bulunan tesislerin uzaktan izleme desteği verir.

Gerçek hayattan dijital ikiz örnekleri için videomuzu izleyebilirsiniz.

Üretim Endüstrisinde Dijital İkiz Nedir?

Üretim sahasında dijital ikiz örnekleri, bir üretim sürecinin veya bütün bir üretim sisteminin, örneğin nesnelerin interneti üzerinden veri alan tüm bir fabrikanın sanal bir modelini oluşturmak için mantıksal ve matematiksel bir modele ilaveten sanal ve artırılmış gerçekliğin yanı sıra 3D grafikler ve CAD modelleri de kullanabilir. Bu dijital ikiz, gerçek hayatta var alan fiziksel sistemin tam bir kopyasıdır. Bir digital twin ’in tam kopya olma durumu, gerçek zamanlı güncellemelerle korunur.

Ürünlerin dijital ikiz örnekleri ise ürünlerin kullanım sırasında ve tüm ürün yaşam döngüsü boyunca izlenmesi dahil olmak üzere çok çeşitli ortamlara uygulanabilen bir teknolojidir.

Üretim endüstrisi uzun süredir dijital ikiz teknolojisinin başarılı bir şekilde uygulanmasının liderliğini yapmıştır. Dijital ikiz; üretim süreçlerini optimize etmek, endüstri 4.0 girişimlerini desteklemek, optimize edilmiş ve veriye dayalı bir performans sunmak, uzaktan izleme aracı olmak üzere üretim endüstrisinde çeşitli şekillerde uygulandı. Hala önemli bir faktör olan Covid-19 yüzünden üretimde, geleneksel tedarik zincirlerinde ve uluslararası dağıtım hatlarında büyük çaplı aksamalar meydana geldi. Çoğu hükümet, atölye operatörlerini korumak için sosyal mesafe kuralları koyduğundan, bu kesintiler üretim alanını da kapsıyor. Bu kesintiler, üretim hattını ve ana üretim planlarını çeşitli şekillerde etkiler.

Üretimde, çeşitli seviyelerde dijital ikiz teknolojisini kullanabilirsiniz. Bunlar sırasıyla;

Bileşen seviyesi – üretim sürecinde tek ve son derece kritik bir bileşene odaklanır.

Varlık seviyesi – bir üretim hattındaki tek bir ekipman parçasının dijital ikizini oluşturmak.

Sistem seviyesi – tüm üretim hattını izlemek ve iyileştirmek için dijital bir ikiz kullanmak.

Süreç seviyesi – bu, ürün ve süreç tasarımı ve geliştirmeden üretime ve üretime kadar tüm üretim sürecine bakar. Aynı zamanda, nihai ürünün tüm yaşam döngüsü boyunca müşteriler / hastalar tarafından dağıtılması ve kullanılması ve ayrıca gelecekteki ürünlerin geliştirilmesi için de geçerlidir.

2021’in, üretim sürecindeki hem eski hem de yeni aksaklıkların üstesinden gelmek için uygulanabilir stratejiler geliştirilmelidir. Bu noktada dijital ikiz teknolojisinin sürekli uygulanmasına tanık olacağımızı tahmin ediyoruz. Dijital ikizin, üretim süreçlerini mevcut kaynakların kapasite kısıtlarına göre izleyen planlayan bir fabrika otomatik pilotu haline gelmesi öngörüler içerisinde bulunuyor. Aynı zamanda bu şekilde işler rayından çıktığında gerçek zamanlı operasyonel destek sağlayabileceği düşünülüyor. Endüstriyel IoT ve bilişimin artan şekilde benimsenmesinin, üretim sürecinin doğru dijital ikizlerini oluşturmak ve sürekli olarak güncel tutmak için gereken verileri sağlaması bekleniyor.

Sağlık ve İlaç Endüstrisinde Dijital İkiz Nedir?

Sağlık sektörünün 2021’de ve önümüzdeki yıllarda dijital ikizin önemli bir benimseyeni olması öngörülebilir. Artan benimseme oranının arkasındaki itici güçler de IoT, Endüstri 4.0 ve hasta bakımı etrafında dönüyor. Endüstrinin, geniş ve çeşitli müşteri tabanına yüksek performanslı hizmet sunması için hastalardan, süreçlerden ve tesislerden veri toplamak için dijital ikiz teknolojisini uygulaması bekleniyor.

Hastalar için, dijital ikizin, belirli ilaçların alıcılar üzerindeki etkilerini haritalamak için bir izleme çözümü olarak kullanılacağı gözlemleniyor. İmplantlardan ve diğer medikal teknolojisi cihazlarından toplanan veriler, sağlık sektörünün hem yatan hasta hem de ayakta tedavi hizmetlerini iyileştirmek için keşfetmeyi amaçladığı destekleyici bilgiler de sağlar. Sağlık ve ilaç endüstrisi ayrıca dijital ikiz teknolojisinin karmaşık süreçleri doğru bir şekilde haritalama yeteneğinden yararlanarak tesis düzeyinde zengin avantajlar kazanmayı bekliyor. Böylelikle dijital ikiz, farmasötik ürünlerin üretimini ve yeni koronavirüs aşıları gibi büyük ölçekli aşılama ürünlerine olan talebin karşılanmasını doğru şekilde yönetmek için bir kapasite planlama, envanter yönetimi ve uzaktan izleme aracı olarak kullanılacak.

Tıbbi ürünlerin dijitalleşmesi alanında da dijital ikiz veya digital twin kullanımı bilinmektedir. Buradaki dijital ikizler, ürünleri ve insülin kalemleri gibi tıbbi dağıtım sistemlerini tasarlamak ve optimize etmek için giderek daha fazla kullanılmaktadır. Yeni kalemler genellikle dijital bir platformdan tasarlanır ve ardından tasarımın büyük bir kısmı birçok farklı kalem varyantında yeniden kullanılır. Dijital modeller yardımıyla, yeni bir varyantın mevcut üretim ekipmanına uyup uymadığını hızlı bir şekilde incelemek mümkündür.

Ek olarak, birçok yeni eklemenin, örneğin bir hastaya insülin kalemini doğru şekilde nasıl kullanacağını söyleyebilen ve bir tedavi programı hakkında bir doktora veya hastaneye bilgi gönderebilen elektronik işlevleri de vardır.

Enerji ve Hizmet Endüstrisinde Dijital İkiz Nedir?

Enerji sektörü, dijital teknolojilerden yararlanmak için iyi bir konumdadır. İster dönen bir makineye titreşim sensörü eklemek ister tüm tesisin tam dijital ikizini oluşturmak olsun, dijital ikiz teknolojileri ya da diğer bir deyişle digital twin maliyetleri azaltabilir ve bakım ve operasyon süreçlerini kolaylaştırabilir.

Dijital ikizler güncel bir konudur ve birçok enerji kuruluşu, kullanımlarından en iyi şekilde nasıl yararlanabileceklerini çözmeye isteklidir. Çoğu şirket nereden başlayacağına dair tavsiye arıyor. Tavsiyemiz, halihazırda sahip olduğunuz iyi varlık verileriyle başlamak, bunları paylaşılacak bir konuma getirmek ve oradan büyümektir. Çoğu zaman, iyi veriler, ihtiyacı olan kişilerin erişemeyeceği sistemlere gömülür. Dijital ikiz teknolojisinin en büyük avantajlarından biri, güvenilir, güncel bilgileri daha yaygın şekilde kullanılabilir hale getirmesidir.

Ayrıca kamu hizmetlerinin bir şehirdeki on binlerce kişiye veya bir coğrafi bölgedeki milyonlarca kişiye ulaştırılması, kamu hizmeti sağlayıcılarının mücadele etmeye devam ettiği karmaşık bir süreçtir. Örneğin enerji veya elektrik sektöründe, elektrik kesintilerini tahmin etme ve bir elektrik kesintisi veya doğal afet sırasında bir elektrik şebekesinin fiziksel ve siber kontrol sistemlerinin ne kadarının aktif kaldığını belirleme yeteneği oldukça önemlidir. Bu noktada dijital ikiz teknolojisi enerji kaynaklarının ne kadar hızlı reaksiyon göstereceğini tahmin etmekte büyük bir rol oynar.

Enerji ve kamu hizmetleri endüstrisindeki idareciler, dijital ikizi daha sağlam ve yönetilebilir bir şebeke geliştirmek için güçlü bir araç olarak kabul etmektedir. Elektrik şebekesi sistemi ve dijital ikiz teknolojisi gibi yardımcı sistemler arasındaki gerçek zamanlı veri alışverişi, harici faktörlerin şebekeye etkilerinin belirlenebileceği anlamına gelir. Aynı zamanda bu veri alışverişi, şebekenin çökmesini önleyecek tedbirlerin önceden alınabileceği ve muhtemel elektrik kesintilerinin süresinin azalacağına bir işarettir. Enerji ve kamu hizmetleri sektörünün, 2021 yılında müşterilerine optimize edilmiş hizmetler sunmak için dijital ikizi bir izleme, tahmine dayalı, analitik araç olarak kullanması bekleniyor.

Ulaştırma Endüstrisinde Dijital İkiz Nedir?

Lojistik kaynakların (depolar, dağıtım filoları vs) kapasite planlaması, depo rampalarının çizelgelemesi, son kilometre araçlarının rota optimizasyonu ve tüm varlıkların izlenmesi, ulaşım endüstrisinin can damarıdır. Dijital ikiz, havalimanlarının, trenlerin ve şehir içi ulaşım tesislerinin optimum sürede ve zamanında çalışmasını sağlayan tüm bu faaliyetleri gerçekleştirmek için kullanılabilecek en gelişmiş teknolojiyi sağlar. Dijital ikiz teknolojisinin, ulaşım endüstrisinde meydana gelen çeşitli süreçleri optimize etmek için kapsamlı IoT ağları tarafından yakalanan verileri kullanması bekleniyor. Dijital ikiz, genel anlamda tüm lojistik sektöründe, tren istasyonlarında veya havalimanlarında kapasite planlaması, planlama ve ulaşım varlıklarının ilerlemesinin izlenmesine yardımcı olacak.

Sonuç olarak;

Dijital ikiz / digital twin teknolojisi, sektör bağımsız tüm ürün ve hizmet sağlayıcılarının 2021’de ciddi şekilde düşünmeleri gereken güçlü bir analitik araçtır. Dijital İkiz çözümlerimizin bir demosunu talep ederek bugün sizin endüstrinizde veya doğrudan kendi kurumunuz özelinde dijital ikizlerin nasıl çalıştığı ve somut uygulamaları hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu