Simülasyon

Depo Yönetimi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Depolar değerli veya değersiz bir malı korumak ve değerlendirene kadar beklettiğimiz alanlardır. Depoların bu tanımından yola çıktığımızda yönetimiyle ilgili doğru sanılan aslında yanlış olan en önemli konu depoların bir gider kalemi olduğudur. Depolar aslında bir kar merkezi olarak yönetilebilir. Buna en basit örnek 2PL veya 3PL hizmet alınan firmalar depo alanlarını müşterilerine hizmet ile birlikte kiralayarak değer katarlar. Eğer işletmemizde depoyu bir kar merkezi olarak yönetirsek doğru sanılan yanlışları da kırmış oluruz. Bunu sağlamak için Depo Yönetimini doğru kurgulamak gerekir.

Depo yönetimi, hem hammaddeler (Malzeme Depoları) hem de nihai ürünler (Sevkiyat Depoları) olmak üzere envanterin tedarik edilmesi, depolanması ve satılması (sevki) için oluşturulmuş süreçlerin içi içe belirli bir düzende çalışması amacıyla oluşturulmuş sistematik bir yaklaşımdır. İmalat sektöründe envanter yönetimi doğru stok miktarı, doğru stok alanı, doğru zamanlama ve doğru maliyet anlamına gelir. Tedarikçilerden müşterilere ve envanter hareketlerine kadar etkili bir depo yönetimi, Depo Yönetim Sistemi (WMS) ile tüm depolama işlemlerinin doğru bir şekilde yürütülmesi mümkündür. Etkili bir Depo Yönetim Sistemi ve depo kuralları, firmanın mal kabul, stoklama, sipariş, sevkiyat, barkod, irsaliye gibi süreçlerde oluşmuş verilerle envanteri gerçek zamanlı olarak yönetmesini sağlar.

Tam kapsamlı, detaylı tasarlanmış bir Depo Yönetim Sisteminde 600’den fazla işlem (transaction) bulunur. Dolayısı ile bu kadar fazla ve karmaşık işlemi yönetmek için WMS yazılımı kullanmak daha doğru olacaktır.

Genellikle bu sistemler çok daha büyük ve karmaşık dağıtım işlevlerinin bir parçası olmuştur. Globalleşme sonucu erişmesi daha kolay teknolojiye ayak uydurmak ve rakip firmaların bir adım önüne geçmek için sadece maliyet bazlı düşünmek günümüzde süreçlerin karlılığını engellemektedir. İşletmelerimizi süreç verimliliği arttıracak şekilde yönetip maliyetleri olumsuz etkileyecek hamleleri engellemek karlılığı arttıracaktır. Depo Yönetimi de bu süreçler arasındadır.

Depo Yönetimi Ne Anlama Gelir?

Tedarik zincirinizin bir parçası olarak depo yönetimi, tedarikçilerin yanı sıra müşterilerden yapılan satın alma ve satış / sevkiyat işlemlerini kontrol etme ve denetleme gibi hususlarda da etkin rol oynar. Depo yönetim sistemi stok depolamasını koruma, satışa sunulan ürün miktarını kontrol etme (Talep Planlama) ve sipariş karşılama gibi unsurları içerir. Doğal olarak, İşletmelerde depo yönetiminin yürütülmesi, satılan ürün türlerine ve satış kanallarına bağlı olarak değişir. Bunun anlamı doğru stok yönetimiyle, doğru yerde, doğru zamanda, doğru miktarda bulundurduğumuz malzemeyi zamanında giriş almak (mal kabul), doğru stoklamak (depolama tipi, depo ekipmanı), tam zamanında sipariş değerlendirmek, depo toplama işlemlerini verimli yaparak, istenen zamanda sevk etmeyi sağlamaktır.

Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler) de olsa büyük fabrikalar da tedarik zincirini veya zincirin halkalarında yönettikleri süreçlerde biriken veriler doğru şekilde toplanıp, fayda yaratacak analizler yapıldığında KPI yönetimini olumlu etkileyecek Depo Yönetim Süreçleri sağlanabilir. Depo yönetim süreçlerinin doğru yönetilmesi ve kurgulanması firmanın büyük yada küçük ölçekli olması bağımsızdır.  İşletmelerin diğer süreçleri ile uyumlu bir depo yönetim süreci ayrıca verimliliği arttıracaktır.

Depo Yönetim Sisteminin Faydaları

İmalat sektöründeki tüm işletmelerde ERP altında MRP çalıştıran ve 2PL, 3PL lojistik hizmet sağlayıcıları için envanter yönetimi oldukça önemlidir. Envanteri anlık doğru olmayan bir firmanın MRP’sinin doğru çalışması mümkün değildir. Dolayısı ile ne üretim programı doğru olur, ne de kaynak yönetimini doğru yapabilir. Ayrıca lojistik hizmet sağlayıcıları hizmet verdikleri firmalara doğru envanter bilgisi veremezlerse en temel hizmet içeriğini yapamaz hale gelirler.  Bu nedenle etkili bir depo yönetim sistemi operasyonel verimliliğinizi arttırır ve şirket hizmet kalitesinde fayda sağlar. Ekip ve ekipman kullanımı optimum düzeyde tutulabilir. Gereksiz yönetim maliyetlerine engel olur. Depo sayımını daha kolay, hızlı ve doğru yapılamasını sağlayacaktır.

Envanterinizi yönetmek söz konusu olduğunda, doğru dengeyi korumaya çalışmak zor bir iştir. Sonuçta, çok az stok potansiyel satış kaybına yol açabilirken fazla stok bulundurmak depo alanını kaplayabilir ve gereksiz masraflara neden olabilir. Bu durumda ideal bir depo tasarımına ve etkili depo yönetimine ihtiyaç duyulur. Tüm bunlara ek olarak etkili depo yönetim sistemleri, daha fazla veriye dayalı iş kararları için değerli satış verileri sağlayabilir.

Depo yerleşimi ve içindeki süreçleri optimize etmek için, lojistik ihtiyacınız için en uygun depo yönetim sistemini (WMS) seçmek için Dijitalis’in size nasıl destek olabileceğini buradan inceleyebilirsiniz.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu