Dijital İkizDijitalis

Üretim Sektöründe Dijital İkiz Sayesinde İnovasyonu Artırmak

Gartner’ın 2020 “Uygulama Stratejileri ve Çözümler Zirvesi”, üretim sektöründe daha fazla hesap verebilirlik talep etmeye devam eden bir dünyada, üreticilerin karşılaştığı zorlukları vurguladı. Tartışılan zorluklar arasında gelir artışını büyütme ve mevcut üretim süreçlerini daha çevik hale getirme de bulunmaktaydı. Aynı zamanda üretim sahasından toplanan verilerden daha fazla değer elde etme ihtiyacı da vardı. Konferansta Dijital İkiz projesinin, üretim sektörünün bugün karşı karşıya olduğu ve gelecekte karşılaşması beklenen karmaşık sorunları çözmek için güçlü bir araç olarak vurgulandı.

Peki, Dijital İkiz Nedir?

Dijital İkizler, fiziksel süreçlerin ve akışların tam anlamıyla ayna yansımasıdır. Dijital ikiz projesi ile atölyeden veri aktarımını mümkün kılan fiziksel üretim süreçleriyle siber-fiziksel bir ortam oluşturulabilir. Sanal ortam, üretim süreçlerinden veri almak için yerleşmiş IIoT (Nesnelerin İnterneti) donanım ve sistemlerinden beslenerek modellenir.

Bir dijital ikizin örnekleri arasında sayabileceğimiz şu örneğimiz, “ne olurdu” sorularını yanıtlamak ve aşağıdakileri içeren çeşitli senaryoları değerlendirmek için mükemmel bir ortamdır:

Çevik üretim süreçlerini geliştirmek ve kısıt analizi yapmak

Dalgalı bir seyir izleyen piyasa talebinin zorluklarıyla uğraşan üretim ekipleri, bu tür dalgalanmaların üretim programları, ana üretim planları ve mevcut envanter üzerindeki etkisini anlamalıdır.

Üreticiler, “daha fazla ekipmanın eklenmesinin verimi nasıl iyileştirdiği” gibi “ne olurdu” sorularını yanıtlayabilir. Hatta öngörülen talebi karşılamak için üretim programlarının nasıl optimize edileceğine dair analiz sağlayabilir.

Kapasite Planlama Optimizasyonu ve Proses Yönetimi

Dijital ikizin kullanım alanlarından biri de tesis düzeyinde bilgi sağlamaktır. Dijital bir ikiz ile ister yeni kurulacak olsun, ister mevcutta var olsun tüm üretim tesislerini optimize etmek ve detaylı iyileştirme analizleri yapmak mümkündür. Optimize edilmiş kapasite kullanım planları, üreticilerin ürün kalitesini ve verimlilik seviyelerini iyileştirmesine ve müşteri memnuniyet oranını artırmasına olanak tanır.

Üreticilerin %75’inin dijital ikizleri, karar verme süreçlerine dahil etme sebebi Dijital İkiz projesinin üretim süreçlerini optimize etme, işletmelerin kapasite ve envanter planlama fonksiyonlarına yardımcı olmasıdır.

MICROSOFT ÜRETİM SÜREÇLERİNİ OPTİMİZE ETMEK İÇİN DİJİTAL İKİZ ÇÖZÜMÜ OLARAK SIMIO YAZILIMINI ÖNE ÇIKARIYOR

Microsoft; dijital ikiz teknolojisinin avantajlarını üretim endüstrisine sunmak için dijital ikiz teknolojilerin yenilikçi özelliklerini ve çevik planlamayı destekleyen çok kullanıcılı çalışabilme potansiyelini anlatan bir e-kitap yayınladı. “Dijital İkizlerle İnovasyon ve Çevikliği Geliştirin” başlıklı bu E-Kitapta, Simio Yazılımının verimi artıran ve işletme maliyetini azaltan bir dijital ikiz projesi geliştirmek için uygulanması tartışıldı. Vaka incelemesinde robotlar ve otomasyona dayalı üretim sistemleri kullanarak ağır elektrikli ekipman üreten büyük ölçekli bir orijinal ekipman üreticisine (OEM) odaklanılmış.

Zorluklar:

OEM, karmaşık üretim süreçlerini planlamakta, malzeme ve kaynak kullanımını iyileştirirken eş zamanlı olarak üretim maliyetini düşürmekte zorlanıyordu. Çok aşamalı üretim operasyonları, dalgalanan taleple de birleştiğinde optimize edilmiş ana üretim planları oluşturmak için çok zorlu bir ortam haline gelir.

Dijital İkiz Teknolojisinin Uygulanması

OEM, operasyonel zorluklarını çözmek için dijital ikiz oluşturmak ister. Simio yazılımını tercih eden üretici, artan müşteri talebi ve malzeme kullanılabilirliği gibi kısıtlamaların üretim sistemine etkilerini değerlendirmek için tüm üretim sürecinin dijital ikiz örneğini yaratır.

Dijital ikiz projesi üç ana adımdan oluşuyordu. Bu adımlar şunlardı: tesisin varlıkları ve süreç akışlarının dijital ortamda modellenmesi, fabrika sahasından sensörler aracılığıyla ve SAP sisteminden verilerin toplanması ve birleştirilmesi, üretim akışını optimize etmek için planlama algoritmasının kurulması.

Sonuç:

Simio Dijital İkiz teknolojisinin veri toplama ve uygulamasına ayrılan dönemde OEM, üretim süreçlerinde sürekli iyileştirmelere tanık oldu. Sonuç, optimize edilmiş bir üretim çizelgesi ve ana üretim planıydı. Bu da önemli bir yatırım getirisi ile sonuçlandı ve OEM için pazara sunma süresini kısalttı.

Dijital ikiz, OEM’in fabrikayı otomatik olarak planlamasına ve tesisin operasyonel süreçlerini etkileyen üretim kısıtlarını analiz etmesine yardımcı oldu. Üretici, müşterilerine rekabetçi teklifleri, maliyet ve zaman çizelgesi etrafında kolay ve güvenli bir şekilde verebildi.

Simio yazılımının sağladığı görselleştirme özellikleri, OEM’in üretim sürecinin başından ve ürünü müşteriye sevk etmeye kadar uçta uca tüm operasyonların görünürlük kazanmasını sağladı.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu