DijitalisTedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Ağ Tasarımı için Modelleme Tekniği Nasıl Seçilir

Birçok işletme, tedarik zincirlerini planlarken Excel tablolarına yöneliyor. Bu geleneksel yaklaşım genelde kolaylığı sebebiyle tercih edilir, ancak karmaşık iş zorluklarının çözümü söz konusu olduğunda sınırlı yeteneklere sahiptir. Excel’in kısıtlarına ulaşıldığında tedarik zinciri ağ tasarımı için başvurulması gereken en güçlü yöntemler analitik optimizasyon ve dinamik simülasyondur.

Analitik optimizasyon, tedarik zinciri ağ tasarımı için yaygın bir tekniktir. En uygun dağıtım ağı tasarımını bulmanıza ve şebeke içindeki ürün akışlarını belirlemenize yardımcı olur. Bunun yansıra dinamik simülasyon, iş süreçlerini yöneten mantığı ve sistem bileşenleri arasındaki etkileşimleri incelemek için kullanılır.

Tedarik Zinciri Ağ Tasarımı için Optimizasyon Nasıl Kullanılır?

Karma tam sayı ve doğrusal programlama çözümleyicileri kullanan analitik optimizasyon araçları, büyük ölçekli ve yüksek seviyede soyutlanmış lojistik problemleri çözmek için idealdir. Bu sorunlar genellikle çok detay seviyede ve ayrıntılı modelleme gerektirmez ancak veri yoğun olabilir. Analitik optimizasyonu bu tarz problemleri çözmek için kullanabilirsiniz. Bu sorunlardan birkaçı:

Tedarik zinciri ağ tasarımı

 • Tesisler nerede konumlanmalı?
 • Elleçleme kapasiteleri ne olmalı?
 • Ürün akışları nasıl düzenlenmeli?

Dönemsel master planlama

 • Mallar nerede üretilmeli ve stoklanmalı?
 • Ne kadar üretmeli ve sipariş vermeli?
 • Talepte mevsimsel zirveler nasıl karşılanmalı?

Nakliye

 • Hangi filo boyutu ve karışımı gereklidir?
 • Araçlar karma yükle yüklenirse hizmet seviyesi nasıl değişir?
 • Müşteri sayısı değiştikçe maliyetler ve karlılık nasıl değişir?

Analitik optimizasyon, bu tür sorunlarla başa çıkmanın en iyi tekniklerinden biridir. Hızlıdır, büyük miktarda veriyle iyi çalışır ve ağ düzeyindeki sorulara yanıtlar sağlar. Bu yaklaşım detaylı operasyonel yönetim mantıklarını, rastgelelikleri ve sistem dinamiklerini dikkate almanız gerekmediği durumlarda geçerlidir.

Tedarik Zinciri Ağ Tasarımı için Dinamik Simülasyon Nasıl Kullanılır?

Bununla birlikte, emniyet stok seviyelerinin belirlenmesi, risk değerlendirmesi ve bir tesisteki süreçlerin tüm lojistik şebekesini nasıl etkileyebileceğini belirleme gibi optimizasyon yoluyla çözülemeyen tedarik zinciri sorunları vardır. Tedarik zincirinin gerçek zamanlı dinamiklerini, rastlantısallığını, sahayla ilgili belirli kısıt ve kuralları dikkate almak için dinamik simülasyon modellemesine ihtiyacınız vardır.

Simülasyon genellikle analitik optimizasyondan sonra planlama sürecinde bir sonraki aşama olarak kullanılır. Simülasyon modeliyle çalıştırdığınız deneyler, tedarik zincirinizin belirli koşullarda nasıl çalıştığına dair değerli bilgiler verir. Matematiksel olarak optimize edilen tedarik zinciri ağ tasarımının farklı durumlar altında nasıl performans gösterdiğini ölçmek için dinamik simülasyonu kullanırsınız.

Kısacası, optimizasyon, lojistik şebeke içinde tesisler arasındaki akışları tanımlar. Simülasyon bu akışları idare eden gerçek operasyon mantığını kullanır.

Dinamik simülasyon kullanılarak çözülebilecek zorluklardan bazıları şunlardır:

 • Çok kademeli tedarik zincirlerinde emniyet stoku değerlerini belirlemek,
 • Envanter dinamiklerini anlamak ve envanter politikalarını değerlendirmek,
 • Çok kanallı tedarik zinciri performansını zaman içinde ayrıntılı olarak analiz etmek,
 • Darboğazları tespit etmek,
 • Tedarik zincirinizin dayanıklılığını ve sağlamlığını test etmek,
 • Tüm lojistik sistemi nasıl etkilediklerini görmek için tesis içi süreçleri incelemek,
 • Maliyetleri ve hizmet seviyelerini dengelemek,
 • Yeni üretim tesisleri veya nakliye politikaları hakkında “what-if“ senaryolarını test etmek.

Başarılı şirketlerin sırrı, tedarik zincirlerini sürekli olarak güncelleyerek yeni koşullara hızla adapte olmalarıdır. Dijitalis olarak değişimin getirdiği zorlukların üstesinden gelmenizi sağlayacak tedarik zinciri ağ tasarımı ve şebeke optimizasyonu hizmetlerini size sunuyoruz.

Benzersiz iş modelimiz müşterlerimize terzi usülü çözümler sunmamızı sağlar. Sunduğumuz çözümlerin başarılı ve sürdürülebilir olmasının sebebi tedarik zincirleri, IT teknolojileri, yapay zeka ve ileri analitik konularındaki derinlemesine bilgimizdir. Bu multi-disipliner yapımız sayesinde tasarladığımız inovatif çözümler en yüksek kalite ve performans seviyesine ulaşmaktadır. Tedarik zinciri optimizasyonu konusundaki tüm çözümlerimizi buradan inceleyebilirsiniz.

Daha Fazla Göster

Cem Evinsel

Türkiye’nin en büyük şirketlerinde 20 yılı aşkın tedarik zinciri ve lojistik yöneticiliği tecrübesine sahip Cem Evinsel, Dijitalis’te lojistik projeler müdürü olarak görev yapmaktadır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu