DijitalisGenel

Üretimin Yakın Geleceğini Aydınlatmak

Hepimiz “Üretim Planlama ve Çizelgeleme” kavramının ne olduğunu, somut yararlarını muhakkak biliyoruzdur fakat son yıllarda “İleri Üretim Planlama ve Çizelgeleme” etiketiyle yeni bir trend canlandı. Peki ya neden “İleri” diye düşündünüz mü?

Geleneksel “Üretim Planlama ve Çizelgeleme” sistemleri malzeme & kapasite planlamasını ayrı ayrı yapılmasını kabul eder ve aşamalı bir karar alma sürecidir. Üretimin iki temeli, malzeme ve kapasiteyi aynı paydada buluşturamamanın cezaları bize geciken siparişlerdeki artış, kaynakların etkin kullanılmaması, artan makine ayar süreleri, prosesler arası şişen stok seviyeleri, yüksek ham madde stokları, bitmiş ürün stoklarındaki dalgalanmalar, uzun süre bekleyen nakliye araçları, alt kaynak kısıtlarına uyamama olarak geri dönecektir. Günün sonunda bir bıçak gibi saplanacak olan bu darbeler bizi öldürmeyecek ve  sahip olduğumuz güce ulaşmamıza her zaman engel olacaktır.

Ham maddenin mamule dönüşüm serüveninde tesis içi ya da tesis dışı bütün kaynak ve kısıtları dikkate almak kulağa oldukça zor ve karmaşık geliyor. Buradaki koordinasyonu hakkıyla sağlayacak yapıyı, bir sinir sistemine benzetmemiz yanlış olmaz bence. İnsanın hareket etmesini sağlayan sadece ayakları değil, kolları ile olan uyumunda yüksek etkisi vardır. Ayaklar ve kollar arasındaki senkronizasyonun olmadığını, rastgele hareket ettiklerini düşündüğümüzde nasıl bir ironik görüntü olacağını hayal ettiniz mi?

Peki ya bu hayali birde şöyle kursak nasıl olur acaba?

  • İhtiyacımızı karşılayacak ham maddeye sahipken tekrar satın alma emri yaratılması,
  • Plan yaparken hassas kısıtlarım olan operatörlerin, takımların, kalıpların miktar ve kapasitesinin göz ardı edilmesi,
  • Aynı ürün için bir planlama periyodunda makinenin birden fazla ayara tabii tutulması,
  • Prosesler arası bekleyen yarı mamul miktarının çok yüksek olması,
  • Üretim teyitlerini ve plansız duruşları plana yansıtılmasının saatler alması,
  • Müşterilere verilen termin tarihlerinin yüksek sapma değerine sahip olması,
  • Geç sipariş sayısının nasıl azaltılacağı konusunda herhangi bir senaryonun test edilememesi,
  • Örneğin 20 gün sonraki üretim performansını öngörememe,
  • Sipariş tamamlanma süresinin operasyon süresinden kat kat fazla zaman alması,
  • Operasyon süresinden kat kat fazla olan sipariş tamamlanma süreleri,

Asprova TürkiyeAsprova Türkiye

Verimsizlikleri, kargaşayı, panik halinde verilen hatalı kararları fark edilebiliyor muyuz? Fark ediyorsak eğer neden hala bekliyoruz?

İşte bu tür verimsizlik kaynaklarının hakimiyetine son vermek adına “İleri Üretim Planlama ve Çizelgeleme” yazılımları hayatımıza giriş yapmıştır.  Bu yazılımlar yüksek detay seviyesine sahip kısıtları ve kullanıcının belirlediği amaç fonksiyonunu sağlayacak üretim planları oluşturmakta beraber kullanıcılara geleceğe dair tutarlı öngörü yapma kabiliyeti kazandırmaktadır. Ayrıca planlama yapma yönteminizi değiştirmek, firmalara düşük ayar süreleri, sipariş tamamlanma süresinde azalma, stok seviyelerinin tutarlı olması haliyle depo yönetim kolaylığı gibi birçok tasarruf kaynağı da doğuracaktır.

Bu üretim planlama ve çizelgeleme yazılımlarından biri de Asprova yazılımıdır. Asprova, geleneksel süreçlerin dezavantajlarını elemine eder ve insanüstü çaba ile ulaşılması gereken çözümleri sunar. Asprova sayesinde eldeki kaynakları daha verimli yönetebilir ve üretim artışı, müşteri memnuniyet artışı, stok seviyelerinin düşürülmesi ve daha fazlası gibi firmalara marjinal faydalar kolaylıkla kazandırabilir.

Büyük ölçekli tesis, makine, otomasyon sistemi ya da farklı bir yatırım kararı alıp performans arttırmayı herkes başarabilir fakat önemli olan eldeki kaynağı daha verimli, daha efektif kullanabiliyor olmak. Fabrikaları karartmadan önce aydınlatmak, o aydınlıkla beraber yanlışlarımızı görmek ilk adımımız olmalı…

Yazar : Ozan Sabırlıoğlu

Daha Fazla Göster

Ozan Sabırlıoğlu

Endüstri Mühendisliği mezunu olan Ozan Sabırlıoğlu, Dijitalis’te planlama optimizasyonu ve detay çizelgeleme konularında uzman olarak çalışmaktadır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu