Dijitalis

Üretim Planlamanızı ve Çizelgelemenizi Optimize Etmek İçin 5 Strateji

İleri planlama sistemleri APS nedir? Sorusuna cevap vermek için bu kavramın klasik ERP sistemlerinin sınırlamalarından kaynaklanan zorluklara bir cevap olarak bilim adamlarının ve yazılım geliştiricilerin ortak çabaları ile geliştirildiğini söylemek lazım. İleri Planlama ve Çizelgeleme (APS) sistemi, sonlu kapasite çizelgeleme, iş sıralama, kaynak atama, kapasite planlama, kaynak planlama, talep planlama ve diğerleri üzerinde optimizasyon ve / veya simülasyon gerçekleştirmek için gelişmiş matematiksel algoritmalar ve sezgisel mantık kullanan herhangi bir bilgisayar programı olarak tanımlanır.

Bir APS sistemi, farklı planlama seviyelerinde planlama süreçlerini destekleyen geniş bir paket olabileceği gibi belirli bir planlama sürecini destekleyen uzmanlaşmış bir çözüm de olabilir. APS sisteminin tanımında aynı zamanda şunlar bulunur: 1) kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli dönemlerde planlamaya destek olması, 2) farklı senaryoların oluşturulması ve değerlendirilmesi, 3) kısıtların eşzamanlı olarak değerlendirilmesi, 4) optimizasyon problemlerini çözmek için matematiksel ve sezgisel algoritmalar kullanılması.

Üretim planlama ve kontrol görevi çoğu şirket için önemlidir, bu nedenle üretim planlama ve kontrol sistemlerinin pratik kullanımına daha fazla girmek istiyorum.

APS sistemleri; tedarik, üretim ve lojistik operasyonlarının eşgüdümlü yürütülmesi için analizler sağlar. Her şirket ve sektörün kendine özel benzersiz iş kurallarını ve kapasite kısıtlamalarını dikkate alır. APS sistemleri, tedarik zinciri yönetiminin en kritik teknolojisini temsil eder. Stratejik, taktiksel ve operasyonel seviyelerde planlama faaliyetlerini ve genel olarak holistik karar verme sürecini birinci elden destekleyen kurumsal zekayı oluşturur. Peki üretim planlamasını optimize etmek için hangi adımları izlemelisiniz?

  1. Satış Tahminlerini İyileştirmek

Değişken bir tedarik zinciri veya karmaşık bir üretim sürecine uygun bir üretim planlaması yapabilmek için verilere dayalı, kanıtlı ve detaylı tahminlere ihtiyaç duyulur. Artık kâğıt-kalem veya Excel tablosu, ihtiyaçları karşılayamayacak kadar demode ve uğraştırıcı yöntemlerdir. Modern bir tedarik zincirinin detaylarını ve karmaşıklığını çözebilmek için bu yöntemler işlevsiz hale geldi. Geleneksel plan ve çizelgeleme yöntemleri yerine, gelişmiş ve analitiğe dayalı tahminler oluşturabilmek için tedarik zincirinin tüm temas noktaları ulaşılabilir olmalıdır. Tedarik zincirindeki ilgili tüm temas noktalarından veri toplayabilmek, sonrasında bir S&OP (satış ve operasyon planlama) ile güçlendirilebilecek en etkili ilk adımdır. Neticesinde bu girişim sayesinde farklı planlama senaryolarının sonuçlarını anında görselleştirebilirsiniz. İlk tahminleriniz ne kadar doğru olursa, üretim planlama yeteneğiniz de o kadar gelişecek ve optimize etme yeteneğiniz kuvvetlenecektir.

  1. Üretim Planlamasını ve Çizelgeleme Sürecinin Standartlaştırılması

S&OP sürecine sahip olmanın yanında talep beklentilerini ve kapasite kullanımı arasında uyum sağlayan kapsamlı bir APS yazılımı da kullanmak üreticiler için gerçekten yardımcıdır. Bu sayede talep ve kapasite arasında büyük ölçüde bir dengeleme operasyonu gerçekleşir. Bu operasyon, bir tür resmileştirme olarak görülebilir ve üretim planlama ve çizelgeleme süreçleri için vazgeçilmez bir fayda sağlar. Üretimin her aşamasının gerçekte ne kadar sürdüğü, hammaddelerin tedarikçilerden üretim sahasına taşınmasının ne kadar sürdüğü ve üretim süreci tamamlanmış ürünlerin müşteriye ne kadar sürede ulaştığı gibi sorular hızlı ve doğru olarak cevaplanır. Bu cevaplar ile tüm süreçler uçtan uca haritalandırılabilir. Malzeme akışları, inbound ve outbound nakliyeler, tüm üretim ve lojistik operasyonlar etkili bir şekilde haritalandırıldıktan sonra, ileri planlama ve zamanlama çözümü işleri en iyi şekilde yürütmek için ihtiyaç duyulan içgörüleri sağlar. Bu sayede toplam hazır etme süresi (lead time) en aza indirilebilir ve verim en üst düzeye çıkarılabilir.

  1. Dijital İkiz ve Kestirimci Analitiklerin Kullanımı

Bir üretim planı oluşturma evresinde sağlam kararlar alınıldığından emin olunmalıdır. Tahminler ne kadar güçlü olursa, üretim operasyonları da o kadar sağlam olur. Üretim sürecinin bu aşamasında, üretim sürecinin verimliliğini arttıracak her türlü ayarlama yapılmalıdır. Bu ayarlamalar arasında fabrikanın düzenini ayarlamak, malzemeleri planlı ve düzenli bir şekilde toplamak ve makinelerde oluşabilecek arızalar için yedek çalışmaları planlamak vardır.  Fakat bu seçeneklerden hangisi üretim süreci için uygundur? İleri analitik ve veri toplama yöntemleri kurallara uygun ve düzenli bir şekilde uygulanırsa, fabrika ve tedarik zincirinde kullanılacak dijitalleştirilmiş temsil olarak adlandırılan dijital ikiz teknolojisi üretim sürecinin optimizasyonunu sağlar. Dijital ikiz sayesinde istenilen sayıda simülasyon üretilerek beklenen/olası sonuçlar görselleştirilebilir. Bu sayede, alınan bir kararın yaratacağı etkilerin olasılıkları tahmin edilebilir ve kriz anında bile en iyi seçenekler gözden geçirilebilir.

  1. Tedarik Zincirinizi Entegre Edin

Pandemi sebebiyle sürekli dur-kalk yaşayan tedarik zincirlerinin şu an yavaş ve zayıf olması kaçınılmazdır. Tedarikçilerin ve nakliye firmalarının zayıflaması doğru malzemeleri sürekli el altında bulundurma becerisini etkiler. Gelişmiş analizlere dayanarak optimizasyonlar yapılabilir ama en nihayetinde tedarikçi sorunu, gerekli hammadde temininde sıkıntılar yaratacaktır. Bu, üretimin ertelenmesine ve üreticinin kar marjı ve verimliliğinin düşmesine sebep olur. Üretim planının eksiksiz ve sağlam optimizasyonu için bu tür sorunların olasılığı tahmin edilmeli ve azaltılmalıdır. Bu olasılığa fırsat vermemek ve verimli bir üretim süreci yaratmanın en geçerli yolu tedarik zincirinin aşamalarını planlamaya entegre etmektir. Veriler, gerçek zamanlı olarak ERP ekosistemiyle entegre edildiği zaman, bu olasılıklara dair risk analizi yapmak daha kolay olacaktır. Bu tür bir entegrasyon sayesinde planlama sürecinin içine risk analizi de dahil edilmiş olur. Böyle bir inovatif çalışma sürecine tedarik zinciri ortaklarının verileri de ilave edilebilirse daha sağlam bir planlama fonksiyonu oluşturulabilir.

  1. Maksimum Şeffaflık İsteği

Tedarik zincirinin en önemli önceliği şeffaflıktır. Bu yalnızda bu madde için değil, bundan öncekiler için de geçerlidir. Üretim süreçleri artık yeni koşullar altında gelişmeye başlamıştır ve bu, planlamaların artık elektronik tablolar ve kâğıt-kalemlerle değil, tüm tedarik zincirine detaylı ve genel bir bakış sağlayabilen gerçek zamanlı planlamalar ile yapıldığı anlamına gelir. Artık İleri Planlama ve Çizelgeleme yöntemleri, üretim süreçlerinin vazgeçilmezleri olmuştur. Dijitalleşen ve teknolojik anlamda her geçen gün kendini aşan üretim sektöründe, yenilikleri takip etmek ve ayak uydurmak oldukça önemlidir. Excel ve benzeri elektronik tablo araçlarının kullanımında ısrar etmek yalnızca zaman kaybı olacaktır ve kapasite planlamasında eksikler oluşmasına sebep olacaktır. Gerçek zamanlı planlama araçları, talep tahminleri ve kapasite planlaması için görünürlük ve şeffaflık sağlar. Bu şeffaflık; gecikmeler gibi aksaklıklarda hızlı cevap verebilmek, üretim planlarının güncelliğini korumak ve üretim sürecinin sorunsuz ilerlemesini sağlamak için oldukça önemlidir.

Dijitalis olarak kompleks planlama problemlerinizi çözmeye adayız. Örnek planlama problemlerini nasıl ele alıp çözdüğümüzü YouTube kanalımızda anlatıyoruz. Bilgi sahibi olmak için kanalımızdaki planlama videolarımızı izleyebilirsiniz.

Daha Fazla Göster

Şeref Bulut

Üretim sektöründe 18 yılı aşkın profesyonel yöneticilik kariyerine sahip bir endüstri mühendisi olan Şeref Bulut, Djitalis’te Üretim Projeler Müdürü olarak görev yapmaktadır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu