Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetiminde Yapay Zeka

Tedarik zinciri yönetimi (SCM), bir ürünün temin edilmesinden veya üretimi için malzemelerini tedarik etmekten başlayıp duruma göre üretim süreçlerini de içererek nihai müşteriye teslimatına kadarki süreçleri mümkün olan en iyi şekilde planlamak, kontrol etmek ve yürütmek için gereken geniş bir faaliyet yelpazesidir. “En iyi” tanımı kimi şirket için en düşük maliyet anlamına gelirken, kimi şirket için ise en yüksek hız anlamına gelebilir. Bu tanıma göre bir tedarik zincirinin “etkin” veya “verimli” olmak üzere kurgulanmış olmasından bahsedilebilir. Tedarik zinciri yönetimi, tedarikçiden üreticilere ve ötesine kadar herkesi içeren geniş ve karmaşık bir girişimdir. Bu nedenle şirketin stratejisine göre etkin veya etkili olması gereken tedarik zinciri yönetimi, tüm katılımcılar arasında uyum ve iletişim oluşturmak için iş birliği ve risk yönetimini de gerektirir.

Tedarik zincirinde planlama, yeni verimlilikler, daha yüksek karlar, daha düşük maliyetler ve artan iş birliği gibi faydalar sağlar. TZY veya SCM kısaltması ile anacağımız bu yönetim, şirketlerin talebi daha iyi yönetmesini, doğru miktarda envanter tutmasını, aksaklıklarla başa çıkmasını, maliyetleri minimuma indirmesini ve müşteri talebini mümkün olan en etkin şekilde karşılamasını sağlar. Bu SCM avantajları, günümüz tedarik zincirlerinin artan karmaşıklığını yönetmek için etkili stratejiler ve uygun yazılımlar seçilerek elde edilmektedir. Şirketler rekabet avantajı sağlamak için bu stratejilerde hem iş stratejisini hem de özel yazılımları kullanırlar. Bu aşamada bazı şirketler yazılımlara ilaveten konusunda uzman firmaların sunduğu tedarik zinciri yönetim danışmanlığından faydalanmaktadır.

Tedarik Zinciri Optimizasyonunun Önemi

SCM’nin hem işletme hem de tüketici üzerinde önemli etkileri bulunur. Etkin bir şekilde yapılmış tedarik zinciri optimizasyonu, gerekli ürünlerin doğru yerde ve doğru zamanda bulunmasını sağlayarak müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çekebilir. Müşteri memnuniyetinin yanı sıra tedarik zinciri yönetimi, işletme maliyetlerini düşürerek şirketler için de büyük bir avantaj sağlar. Maliyetleri düşürmek, kâr ve nakit akışını artırarak şirketin finansal pozisyonunu iyileştirir.

Tüm bunlara ek olarak günümüzde şirketlerin önem verdiği bir diğer konu da çevreye ve topluma kattıkları değerdir. Her ne kadar son tüketici tarafından az bilinse de tedarik zinciri optimizasyonu, daha az ürün hareketi ile fosil yakıt tüketimi ve karbon salınımını azaltacaktır. Bu sonuç ise küresel iklim değişikliği ile mücadelede kritik bir role sahiptir. Benzer bir şekilde TZY/SCM süreçlerini verimli yöneten bir sağlık organizasyonu, ilaç ve sağlık ekipmanların daha ucuza ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlayarak örneğin afet veya salgın durumlardan müzdarip insanların korunmasına yardımcı olabilir. Tedarik zinciri yönetimi ile ulusal ve küresel lojistik faaliyetlerde tasarruflar sağlanarak ışık, ısı, klima ve soğutma için gereken enerjide tasarruf sağlayabilir.

Tedarik Zinciri Yönetiminde Yapay Zekanın Rolü

Teknoloji, günümüzün tedarik zincirleri yönetiminde kritik öneme sahiptir ve her büyük tedarik zinciri yönetimi sürecinin kendisine özel bir yazılım kategorisi vardır. Tedarik zinciri planlama fonksiyonunu yerine getirirken optimizasyon ve simülasyon tekniklerini gerçek anlamda kullanılan çok az sayıda SCM yazılımı bulunmaktadır. Bu kabiliyetleri içinde bulundurmayan yazılımlara örnek olarak TMS, WMS ve ERP sistemleri verilebilir. Dijitalis olarak bizim sunduğumuz tedarik zinciri planlama teknolojileri, özellikle büyük veri, tahmine dayalı analitik, IoT, tedarik zinciri analitiği, robotik ve otonom araçlar, tedarik zinciri riski ve sürdürülebilirlik dahil olmak üzere modern zorlukların çözülmesine optimizasyon ve simülasyon ile yardımcı oluyor. Türkiye sanayisine sunduğumuz bu yeni teknolojiler, daha ayrıntılı tedarik zinciri verileri toplamayı ve bunları hızlı bir şekilde analiz edip üzerinde işlem yapmayı kolaylaştırmak için ortak hedeflere sahiptir.

Yapay zeka destekli tedarik zinciri planlama çözümlerimiz hakkında daha fazla detaya Tedarik zinciri planlama sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu