Düşünen Us

DÜŞÜNEN US Programı

İyileştirmek üzere ele alınan sistemin değerlendirilmesinde ve akabinde yeniden tasarlanmasında DÜŞÜNEN US programı temel rol oynar.
Bu programın yeniden tasarlayacağı süreç ve sistemler ya Dijitalis tarafından yürütülmüş GÖREN GÖZ programı ile öncelikli olarak belirlenmiş, ya da müşterimiz tarafından doğrudan seçilmiştir.
Çekirdek bir yönetici takımı tarafından yönetilmek üzere müşterimiz çalışanları ve Dijitalis danışmanları ile ortak bir proje ekibi kurulur. Proje ekibi sistem geliştirme görevini sahiplenecektir. DÜŞÜNEN US programında proje ekibi, mevcut sistemin şirket hedeflerine olumsuz etki eden taraflarını derinlemesine kavrar, aksayan süreçleri tespit eder, darboğaz ve verimsizliklere yol açan kök sebepleri ortaya çıkarır ve belirgin, ölçülebilir ve sürdürülebilir fayda sağlayacak değişiklikeri tasarlar.

DÜŞÜNEN US Proje Örnekleri:

DÜŞÜNEN US Başarı Öyküleri :

Endüstriyel iş makinaları alanında lider müşterimizde DÜŞÜNEN US programı sayesinde satış ve operasyon planlama süreci tasarlandı, envanter seviyeleri düşürüldü, talep tahmin doğruluğu artırıldı.
Otomotiv sektöründe lider konumdaki müşterimizde tesis yerleşim planlaması yapılarak tüm fabrika içindeki malzeme akışı iyileştirildi. Endirekt iş gücü maliyetlerinde %25 tasarruf sağlandı.
Dünyanın en büyük petrol şirketlerinden biri olan müşterimizin Arap yarımadasındaki yedek parça tedarik zinciri DÜŞÜNEN US programı ile yeniden tasarlandı. Yedek parça operasyonun yıllık maliyetinde %7 tasarruf sağlandı.
Çin’e fabrika yatırımı yapacak müşterimizin bölgesel tedarik zinciri DÜŞÜNEN US programı ile tasarlanarak vergi ve operasyonel maliyetlerinde tasarruf sağlandı.