Refleks

REFLEKS Programı
REFLEKS Programı devreye alınan yeni sistem ve süreçlerin sürdürülebilir olması için gerekli denetim ve raporlama mekanizmalarının kurulmasını sağlar.
Önceki programlara yapılan zaman, işçilik ve para yatırımının gelecekteki muhtemel kadro değişiklikleri, yönetimin dikkat kaybı gibi bozucu etkilere karşı güvenceye alınması hedeflenir.
Dijitalis sonuçların hedeften sapması ve süreçlerin ideal işleyişten uzaklaşması anında alarm verecek KPI denetim ve raporlama araçlarını tasarlayarak devreye alır.
REFLEKS programı zamanın bozucu etkilerine dayanacak süreç ve sistemler kurabilmek için vazgeçilmezdir.

REFLEKS Proje Örnekleri: