NET KONVEYÖR

NET KONVEYÖR

Fabrika içi hammadde, yarı mamül ve ürünlerin taşınmasında ve imalat safhaları arasında gerekecek tüm seçme, dizme, döndürme yerleştirme, birleştime ve benzeri fabrika içi otomasyon uygulamalarını tasarlamak, imalatını ve montajını yapmaktır.

Dijitalis, malzeme elleçleme sistemlerinin tasarlanması ve simülasyonu için en ileri teknoloji çözümleri Net Konveyör’e sağlamıştır. Net Konveyör bu sayede otomasyon sistemlerini çok daha hızlı ve hatasız olarak tasarlamakta ve devreye alabilmektedir.